Newsletter


Activitati

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

 

CERCETARE SOCIALĂ

-          Identificarea modalităţilor prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi, care din cauza deficienţelor lor pot avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii

-          Evaluarea rolului noilor tehnologii pentru implementarea lor (ex: utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului)

-          Evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială

 

ÎNFIINŢAREA, DEZVOLTAREA ŞI SUSŢINEREA CENTRELOR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ

-          Dezvoltarea competenţelor grupurilor ţintă care să le permită să-şi asume roluri sociale şi economice, dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării, recalificarii sau formarii profesionale ulterioare

-          Derularea de cursuri de formare profesională pentru personalul Centrelor de Incluziune Socială (inclusiv pentru voluntari);

-          Crearea unei platforme virtuale, de promovare a activităţilor şi rezultatelor proiectului, facilitând comunicarea şi informarea responsabilă între parteneri.

 

SERVICII COMPLEMENTARE C.I.S

-          Furnizarea de măsuri de acompaniere, precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii

  • asigurarea de însoţitori pentru persoane adulte şi cele peste 75 ani, ce sunt în incapacitate de a se îngriji singure

-          Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor ţintă

  • asigurarea de servicii de îngrijire (inclusiv copii)

 

DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA DE SERVICII SPECIALE DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PSIHO-SOCIALĂ

-          Identificarea de metode eficiente pentru dezvoltarea stimei de sine a grupurilor vulnerabile pentru a participa la programele de integrare pe piaţa muncii, inclusiv formare profesionala continuă

-          Derularea de măsuri active care să le permită persoanelor din grupurile ţintă să îşi dezvolte auto stima, încredere în propria lor putere de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice.

-          Activităţi de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piaţa muncii

-          Organizarea de sesiuni de dezvoltare personală

 

INFORMARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ; CONSILIERE ÎN CARIERĂ; ACORDAREA DE ASISTENŢĂ ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ; ALTE TIPURI DE SERVICII DE SPRIJIN

-          Organizarea de grupuri de sprijin şi grupuri de sprijin reciproc pentru furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională

-          Organizarea de activitati pentru orientare în carieră

-          Organizarea de activităţi privind deprinderea tehnicilor de ocupare (completare CV, scrisoare de intenţie, modul de prezentare la un interviu etc.)

-          Monitorizarea şi evaluarea participanţilor, pe parcursul procesului

-          Iniţierea unei campanii de informare pentru promovarea oportunităţilor oferite de proiect

-          Organizarea de activităţi de informare privind posibilitătile de ocupare

 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ

-          Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora.

-          Scopul este integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii (inclusiv utilizare TIC, module de limbi străine).

-          Se vor organiza şi derula cursuri de formare profesională identificate ca fiind necesare şi sustenabile pe piaţa muncii pentru grupurile ţintă, cursuri identificate în urma rezultatelor cercetărilor anterioare, ce vor fi folosite pentru a elabora şi furniza oferte de formare profesională în funcţie de specificul zonelor.

 

CAMPANII DE INFORMARE

-          Organizarea şi derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială

  • identificarea şi crearea soluţiilor care să încurajeze comunităţile locale şi angajatorii să se implice în activităţi comune în scopul combaterii marginalizării şi efectelor acesteia.

-          Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi

  • promovarea şi diseminarea de informaţii în cadrul potenţialilor angajatori în ceea ce priveşte dezvoltarea unor noi locuri de muncă protejate în întreprinderi
  • promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi
  • promovarea modalităţilor prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi, care din cauza deficienţelor lor ar putea avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii (în special utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului).
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invitam sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro