Newsletter


Indicatori

Indicatori

Valoare prognozată

Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat

Perioada: 23.09.2011-31.12.2012

Indicatori de realizare imediată (output)

 

 

Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile

2600

1946

Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane de etnie romă

400

439

Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi

500

316

Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului

400

 

142

Numărul de persoane dependente sprijinite

1440

1246

Număr de participanţi la instruire (angajati CIS si voluntari) – acces pe piaţa muncii

170

139

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii

2600

2595

Număr de participanţi FSE - persoane cu dizabilităţi

500

477

Număr de participanţi FSE – persoane de etnie roma

150

630

Numărul de locuri de muncă nou create – acces pe piaţa muncii

15

8

Indicatori de rezultat

 

 

Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare

80

(nr=2080)

 

68.84 %

(nr=1432)

Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare, din care: persoane de etnie romă

90

(nr=360)

106.11%

(nr=382)

Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare, din care: persoane cu dizabilităţi

80

 (nr=400)

52.5%

 (nr=210)

Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare, din care: tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie

80

(nr=320)

20.62%

(nr=66)

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate şi-au găsit un loc de muncă (%)

20

  (nr=416)

51.68%

( nr.=215)

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire

10

 (nr=208)

 

34.97%

(nr=72)

Număr de participanţi la instruire care au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - acces pe piaţa muncii

10

8

Număr de participanţi la instruire certificaţi - acces pe piaţa muncii

170

140

Indicatori adiţionali de realizare imediata

 

 

Numar participanti la programe de calificare profesionala, persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex. HIV/SIDA, cancer

100

180

Numar participanti la programe de calificare profesionala, persoane aflate in detentie

50

61

Numar participanti la programe de calificare profesionala, familii cu mai mult de 2 copii

300

322

Numar participanti la programe de calificare profesionala familii monoparentale

600

361

Numărul participanţilor la programele de calificare, victime ale traficului de persoane si persoane foste dependente de droguri

250

126

Indicatori de rezultat adiţionali

 

 

Nr cursuri de formare profesionala derulate pentru grupuri vulnerabile

260

162

Nr cursuri de formare profesionala derulate pentru personalul centrelor de incluziune sociala si voluntari

17

12

Nr. raport cercetare publicat

2

1

Ponderea persoanelor dependente asistate

100 (nr=1440)

86.52%

(nr=1246)

Ponderea participanţilor la programe integrate de consiliere profesionala si consiliere psihologica

100

(nr=2500)

99.80%

(nr=2595)
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invitam sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro