Newsletter


Managementul diversitatii la locul de munca

Toti suntem diferiti, iar aceste diferente sunt cele care ne individualizeaza pe fiecare si ne fac sa fim unici. Unicitatea noastra ne defineste si ne ajuta sa intelegem lumea intr-o maniera personala, sa o facem a sa fie a noastra. A fi unici si diferiti sunt calitati ce trebuie valorificate la maxim atat de noi insine cat si de mediul in care ne desfasuram activitatea. In unicitatea noastra sta potentialul nostru creativ care face ca fiecare activitate pe care o desfasuram, atata timp cat este compatibila cu abilitatile si aspiratiile noastre, sa fie un plus de voloare atat pentru noi cat si pentru organizatia in care lucram.

În acest sens managemetul diversităţii promovează şi încurajează abilităţile individuale ale angajaţilor şi le transformă în valoare adaugată pentru organizaţie la nivelul capitalului uman pledând pentru valorificarea diferenţelor în direcţia obţinerii unor rezultate pozitive pentru individ, grup şi organizatie.

Divesitatea la locul de muncă se referă la statutul de a fi diferit şi cuprinde toate aspectele în care angajaţii difera unii de alţii. In acest context echipele diverse sunt mai creative decât cele omogene şi contribuie în mod mult mai eficient  la atingerea obiectivelor organizaţiei.

Astfel, managementul diversitatii este un mod adecvat de a aborda o piaţa muncii foarte flexibilă foarte diversă care susţine organizaţia în ceea ce priveşte integrarea, motivarea şi menţinerea angajaţilor cât şi în ceea ce priveşte atragerea de noi angajaţi competenţi şi potriviţi nevoilor companiei care pot contribui intr-un mod creativ la dezvoltarea acesteia.

Din punct de vedere strategic, managemetul diversităţii include toate persoanele, ia în calcul diferenţele dintre acestea şi nevoile diferite ale fiecărei persoane şi le susţine astfel încât fiecare persoană să îşi împlinescă cât mai mult din potential la un nivel cât mai crescut de performanţă; Promovează şi încurajează nevoile şi abilităţi individuale ale angajaţilor şi le transformă în valoare adăugată pentru organizaţie, la nivelul capitalului uman; Arată cum pot fi sporite oportunităţile pe care fiecare angajat le are pentru a creşte potenţialul propriu şi contribuţia sa la performanţa organizaţiei.

Aceste aspecte includ caracteristici personale vizibile precum genul, vârsta, etnia, dar si caracteristici personale mai puţin vizibile precum competenţele, nevoile, şi stilul de lucru.

Arată cum pot fi sporite oportunităţile pe care fiecare angajat le are pentru a creşte potenţialul propriu şi contribuţia sa la performanţa organizaţiei.

Această sporire a potenţialului are la baza premisa identificării abilităţilor specifice pe care un angajat le are urmate de investiţii realizate in vederea maximizării acestora.

De ce alegem managemetul diversităţii?

Implementarea managementului diversităţii are ca rezultat:

 • Mai multe şanse de a angaja persoana potrivită pentru postul potrivit.
 • Un management al resurselor umane care conduce către o performanţă mai mare.
 • Absenteism mai scăzut.
 • Loialitatea mai mare a angajaţilor.
 • Costuri pentru traininguri şi recrutare mai scăzute.
 • Sănătatea socială şi emoţională a angajaţilor.

Cum implementăm managementul diversităţii?

Managementul diversităţii se implementează printr-o politică coerentă la nivelul organizaţiei formulată prin regulamentul intern.

Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:

 • reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii
 • reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricăror forme de încălcare a demnităţii
 • drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor
 • procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor
 • reguli concrete privind disciplina muncii în unitate
 • modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice
  • abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile
  • reguli referitoare la procedura disciplinară

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invitam sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro